Ανθρώπινο δυναμικό

Το προσωπικό της GSS International, αποτελείται από στελέχη με εξειδικευμένες γνώσεις σε όλους τους τομείς της τουριστικής βιομηχανίας με υψηλούς επαγγελματικούς στόχους.

Οι άνθρωποί μας, με προσωπική αφοσίωση και 24ωρη διαθεσιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της κάθε εκδήλωσης, είναι σε θέση να ανταποκριθούν άμεσα και αποτελεσματικά σε οποιαδήποτε κατάσταση, όσο επείγουσα ή απρόοπτη κι αν είναι.

Η δημιουργικότητα, το πνεύμα οργάνωσης και η αίσθηση ευθύνης των στελεχών της GSS Interntional, καθώς και η τεχνική της υποδομή, εγγυώνται αποτελεσματικότητα και ποιότητα σε κάθε στάδιο σχεδιασμού και υλοποίησης του παραγόμενου έργου.

Η κατάρτιση των στελεχών μας, είναι μία διαρκής διαδικασία για εμάς. Μέσα από τα πλαίσια των διαδικασιών του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία μας, ορίζεται η ελάχιστη απαίτηση προσόντων για την πρόσληψη νέων υπαλλήλων στην εταιρεία.

Σε εφαρμογή του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO, η διαδικασία υλοποιεί και επίσημα την αρχή μας για συνεχιζόμενη εκπαίδευση και αξιολόγηση του προσωπικού.

Προγράμματα Εκπαίδευσης
Οι ανάγκες εκπαίδευσης ικανοποιούνται με τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Το είδος της εκπαίδευσης που απαιτείται για κάθε διαφορετική θέση εργασίας και μπορεί να γίνει είτε εσωτερικά μέσα στην εταιρεία, είτεαπό εξωτερικούς αναγνωρισμένους φορείς / συνεργάτες και ειδικότερα μπορεί να είναι:

  • Βελτίωση του φάσματος γνώσεων του προσωπικού που συνήθως αφορά θέματα όπως την πληροφορική, ξένες γλώσσες, δημόσιες σχέσεις κ.λπ.
  • Εξειδικευμένη εκπαίδευση νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού.
  • Εκπαίδευση προσωπικού λόγω αλλαγής θέσεως εργασίας (skill rotation).

 

There are no products